Rickelsbüller Koog

Rickelsbüller- (D) & Margrethe Kog (DK) 

En mangfoldig biotop og en placering både i og ved Nationalpark Vadehavet er det grundlæggende i den meget værdifulde betydning af de to sammenhængende og beskyttede koge, for trækfuglene, samt de her ynglende vadehavsfugle. I 1982 fulgte færdiggørelsen af diget omkring den 535 ha store Rickelsbüller Koog, samt den 350 ha store Margrethe kog, der ligger nord for den dansk/tyske grænse.

Talrige ænder, gæs og markfugle, udnytter i store flokke, specielt i foråret og efteråret, disse koge til at få opbygget deres fedtreserver til den videre tur. Rylen f.eks. fordobler næsten sin egen kropsvægt før turen går til dens yngleområde i den sibirske tundra. Også store flokke af gæs er her nemme at få øje på. Det er hver eneste gang et fantastisk indtryk når de stiger til vejrs og gør himlen mørk.

Oplev naturen
Det mest optimale ved grænsedammen, der forløber mellem kogene. Her befinder der sig informationstavler, samt en observationshytte. Gode muligheder for observation, er der også fra yderdiget.
Ved lavvande er fuglene ude i Vadehavet, ved højvande i kogene.
Glem ikke en kikkert!

Guidede ture
Fuglespecialiserede ture bliver tilbudt med udganspunkt fra Infozentrum Wiedingharde flere gange årligt.
Infozentrum Wiedingharde
Toft 1, 25924 Klanxbüll
Tlf.: +49 4668-313
info(at)nordfrieslanderleben.de
www.nordfrieslanderleben.de