Sølsted mose

En lille og fine mose

Mosen der ligger op ad byen Sølsted, lidt nord for Tønder, er en gammel hedemose, som efter sidste istid blev dannet ovenpå det flyvesandet. På grund af afvanding og afgravningen af tørv, er dele af mosen vokset til med træer og buske. Siden 1993 bliver der gennemført naturgenopretnings- og plejeprojekter. Vandstanden er blevet hævet og nogle områder bliver plejet af kreaturer. Naturbeskyttelsen omfatter 220 ha, hvoraf 80 ha danner selve mosen.

Oplev naturen
Mosen er omringet af en gangsti. Bedste tidspunkt er forår og sommer. Det anbefales at man bærer gummistøvler.

Guidede ture
Guidede ture bliver gennemført af Dansk Ornitologisk Forening.

Beliggenhed
Adresse: Brændevej, 6270 Tønder
N: 6097662 E:490012 (UTM 32 ETRS89)